Més lluny

Crèdits: NASA, JPL-Caltech
Quina és la sonda espacial més allunyada? La Voyager 1, llançada el 1977, té aquesta distinció: es troba a uns 17,5 mil milions de quilòmetres del Sol, que correspon a 16 hores llum o 117 unitats astronòmiques (UA).
Aquest gràfic mostra, des de dos punts de vista, la posició de la Voyager 1 en relació amb l’exterior del Sistema Solar juntament amb altres sondes distants.
La següent més allunyada, la Pioneer 10, es troba a uns 15,4 mil milions de quilòmetres del Sol, tot i que a l’altre costat del Sistema Solar. La Voyager 2 i la Pioneer 11, totes dues molt més enllà de l’òrbita de Plutó, són a 14,2 i 12.4 mil milions de quilòmetres del Sol, respectivament. De camí cap a Plutó, la New Horizons és, actualment, a 3 mil milions quilòmetres del Sol; es trobarà amb el sistema de Plutó el juliol de 2015.
Totes aquestes sondes han maniobrat per aprofitar la gravetat i augmentar la velocitat a través del Sistema Solar exterior. La més ràpida és la Voyager 1, que escapa del Sistema Solar a uns 17 quilòmetres per segon.
Les dues Voyager, encara en funcionament, es dirigeixen cap al límit exterior del Sistema Solar, a la recerca de l’heliopausa i de l’inici de l’espai interestel·lar.