NGC 3132: la nebulosa de l’Anell del Sud

Crèdits: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA; Processament: Donald Waid
És l’estrella tènue i no la lluminosa, a prop del centre de NGC 3132, la que va crear aquesta nebulosa planetària estranya però bella.
Anomenada la nebulosa de l’Anell del Sud (en anglès, també Eight-Burst Nebula), el gas brillant es va originar en les capes exteriors d’una estrella com el nostre Sol.
En aquesta fotografia amb els colors processats, la bassa porpra de llum que es veu al voltant d’aquest sistema binari rep l’energia de la superfície calenta de l’estrella feble.
Tot i que fotografiada per explorar-hi simetries inusuals, són les asimetries les que contribueixen a fer tant intrigant aquesta nebulosa planetària. No es comprenen gaire bé ni la forma insòlita de la closca envoltant més freda ni l’estructura i posició de les bandes de pols filamentoses que travessen NGC 3132.