Panorama del lloc d’aterratge de l’Apollo 11

Crèdits: Neil Armstrong, Apollo 11, NASA – Panorama per Syd Buxton
Heu vist últimament un panorama d’un altre món?
Muntat a partir d’escanejos en alta resolució dels fotogrames de la pel·lícula original, aquest panorama cobreix la magnífica desolació del lloc d’aterratge de l’Apollo 11 en el mar de la Tranquil·litat lunar. La pel·lícula va ser feta per Neil Armstrong mirant per la finestra del mòdul lunar Eagle.
El fotograma de l’extrem esquerre (AS11-37-5449) és la primera imatge captada per una persona en un altre món. Cap al sud i a l’esquerra es veuen les toveres del propulsor; cap a l’oest i a la dreta es veu l’ombra de l’Eagle. Per tenir una idea de l’escala, el cràter gran i poc profund que hi ha a la dreta fa un diàmetre d’uns 12 metres.
Aquests fotogrames, presos una hora i mitja després de l’aterratge i abans de caminar sobre la superfície lunar, estaven inicialment destinats a documentar el lloc d’aterratge en cas que fos necessària una sortida anticipada.