Panoràmica de la vall de la Perseverança

Aquesta composició en fals color mostra una panoràmica de comiat captada pel ròver Opportunity a Mart. L’escena de 360º està composta per 354 imatges gravades a través de 3 filtres de colors diferents per la càmera del ròver del 13 de maig al 10 de juny de 2018. Alguns fotogrames romanen en blanc i negre (a la part inferior esquerra) perquè es van obtenir a través d’un sol filtre just abans que, el juny del 2018, una tempesta de pols engolís Mart i acabés finalment amb la missió de 15 anys del ròver amb propulsió solar. Just al centre, l’anotació identifica el punt d’entrada de l’Opportunity a la vall de la Perseverança que hi ha al llarg de la vora occidental del cràter Endeavour. Els rastres del ròver comencen allí i s’estenen des de l’horitzó a l’extrem dret fins al lloc del planeta vermell on descansa per sempre.