Panoràmiques de la tempesta de Saturn

Aquestes suggestives panoràmiques segueixen una tempesta gegant que envolta l’hemisferi nord de Saturn, el planeta dels anells.
Els núvols rodants de la turbulenta tempesta, encara activa, van ser fotografiats el 26 de febrer en l’infraroig proper per la sonda Cassini i, a continuació, muntats en composicions en alta resolució i fals color.
La poderosa tempesta va ser observada a finals de l’any passat com una taca prominent i brillant per astrònoms aficionats a mesura que Saturn ascendia en el cel abans de l’alba; des d’aleshores, ha adquirit unes proporcions enormes. Fa uns 15.000 quilòmetres d’amplada nord-sud i s’estén uns 300.000 quilòmetres sobre l’hemisferi nord del gegant de gas.
Aquestes panoràmiques, captades durant un dia saturnià (11 hores), mostren el cap de la tempesta a l’esquerra i abasten uns 150 graus de longitud.
La intensa tempesta, els llampecs de la qual suposen una font de soroll de ràdio, pot estar relacionada amb els canvis estacionals experimentats a Saturn amb l’arribada de la primavera a l’hemisferi nord.