Quan Venus surt amb el Sol

Aquesta espectacular fotografia amb teleobjectiu feta el 6 de juny sobre el Mar Negre mostra la sortida del Sol juntament amb Venus, el planeta en silueta sobre el disc solar vermellós i desigual.
Per descomptat, la llum vermellosa està causada per la dispersió en l’atmosfera del planeta Terra: el singular trànsit de Venus no va tenir res a veure amb la forma estranya i distorsionada del Sol. De fet, veure el Sol amb forma de vas etrusc és relativament comú, sobretot en comparació amb els trànsits de Venus.
Al vespre i a l’alba, els efectes de la refracció atmosfèrica queden realçats per les línies de visió llargues i baixes, i els forts gradients de temperatura atmosfèrica provoquen distorsions visuals i miratges. Aquesta situació sovint és afavorida per un horitzó marí.