Raigs gamma procedents de matèria fosca del centre galàctic?

Crèdits: T. Daylan et al., Fermi Space Telescope, NASA
Què és el que està creant raigs gamma en el centre de la nostra galàxia? Una apassionant resposta a aquesta pregunta podria ser l’esquiva matèria fosca.
En els últims anys, el Telescopi Espacial Fermi ha estat fotografiant el centre de la nostra galàxia en raigs gamma. Les anàlisis indiquen que la regió que envolta el centre galàctic presenta una brillantor excessiva per a ser explicada per les fonts conegudes de raigs gamma.
La imatge de l’esquerra mostra la regió del centre galàctic en raigs gamma, mentre que la de la dreta mostra el mateix amb totes les fonts conegudes sostretes: hi ha, doncs, un sobrant inesperat. Una excitant hipòtesi que sembla interpretar aquest sobrant involucra un tipus de matèria fosca coneguda com a WIMPs que podria estar col·lidint amb ella mateixa i creant els raigs gamma addicionals detectats. Però aquesta hipòtesi és controvertida, de manera que el debat i les investigacions continuen.
Una de les grans aventures de la ciència moderna és descobrir la naturalesa de la matèria fosca perquè, fins ara, aquest estrany tipus de matèria cosmològicament dominant tan sols s’ha posat de manifest a través de la gravitació.