Tarda a Mart

En aquesta vista panoràmica des del ròver Curiosity a Mart, les ombres s’allarguen prop de la posta de Sol. L’escena abasta uns 200 graus de nord a est i a sud (d’esquerra a dreta), i ha estat elaborada amb els fotogrames captats pel ròver marcià durant sol 2616, que correspon al 16 de desembre a la Terra. El Curiosity posa sobre un altiplà de Western Butte. A l’esquerra es veu l’extrem nord del cràter Gale. A prop del centre hi ha Central Butte, ja visitat pel Curiosity. A la dreta, l’ombra del ròver sembla estirar-se cap a la base d’Aeolis Mons (Mont Sharp), una futura destinació. Els fotogrames monocromàtics de la navcam s’han acolorit per aproximar-se als colors de la tarda marciana.