Titan, un món de llacs

El gran satèl·lit de Saturn Titan seria únic en el nostre Sistema Solar, l’únic món amb llacs i mars líquids estables a la superfície… llevat del planeta Terra, és clar.
Aquest mapa acolorit centrat en el pol nord mostra en blau i negre les masses de metà i d’età que hi ha a Titan i que es mantenen líquides a les temperatures superficials de -180 ºC. El mapa es basa en les dades de radar de la sonda Cassini captades durant els sobrevols realitzats entre 2004 i 2013.
El llac que hi ha a dalt i a la dreta del pol amb una forma aproximada de cor és Ligeia Mare, la segona massa líquida més gran coneguda de Titan, més gran que el llac Superior de la Terra. Just a sota del pol nord hi ha Punga Mare. El mar que s’estén a sota i a la dreta de Punga és el (esperem que adormit) Kraken Mare, el mar més gran conegut de Titan. Per sobre i a l’esquerra del pol, la superfície del satèl·lit està esquitxada de llacs més petits de fins a 50 quilòmetres de diàmetre.