Trànsit de tres ombres a Júpiter

Crèdit & Copyright: Leo Aerts
Aquesta imatge de telescopi i de webcam de Júpiter mostra el trànsit de les tres ombres projectades pels satèl·lits de Júpiter captat en el cel de Bèlgica el 12 d’octubre a les 05:28 TU.
Un trànsit de tres ombres com aquest és un esdeveniment relativament rar, fins i tot, per a un planeta gran amb molts satèl·lits.
A la imatge es veuen els tres satèl·lits galileans responsables: Callisto a l’extrem esquerre, Io el més proper al disc de Júpiter, i Europa per sota i a l’esquerra d’Io. De les tres ombres sobre els núvols de Júpiter il·luminats pel Sol, Callisto projecta la més allargada, a prop del pol sud del planeta. L’ombra d’Io està per sobre i a la dreta de la Gran Taca Vermella.
Des de la perspectiva de Júpiter, aquestes ombres es podrien veure com eclipsis solars, de manera similar a l’ombra de la Lluna quan creua la cara del planeta Terra il·luminada pel Sol.