Última imatge reduïda per referenciar en una pàgina web:

http://www.apod.cat/recent.jpg

màxim 300 x 300

http://www.apod.cat/recent-aas.jpg

140 x 80