Ultima i Thule

El passat 1 de gener, la New Horizons va sobrevolar l’objecte del Cinturó de Kuiper anomenat Ultima Thule. A uns 6.500 milions de quilòmetres del Sol, Ultima Thule és el món més llunyà explorat per una sonda procedent de la Terra. Aquesta imatge històrica, la de més alta resolució publicada fins ara, es va fer a uns 28.000 quilòmetres de distància, uns 30 minuts abans de la nova aproximació de la New Horizons. Ultima Thule és segurament el resultat d’una suau col·lisió produïda poc després del naixement del Sistema Solar. És un sistema binari de contacte, és a dir, dues formes més o menys esfèriques connectades en contacte per la gravetat mútua. Anomenats per l’equip científic Ultima i Thule, el lòbul Ultima fa uns 19 quilòmetres de diàmetre; Thule és més petit i fa 14 quilòmetres de diàmetre.


APOD