Un dia més a la Terra d’aerosols

Crèdits: NASA Earth ObservatoryGEOS FP, Joshua Stevens

Aquesta espectacular visualització digital de tot el planeta mostra la identificació i la distribució dels aerosols a l’atmosfera terrestre del 23 d’agost de 2018.
El model Goddard Earth Observing Forward Processing (GEOS FP), produït en temps real, es basa en una combinació de dades terrestres i de satèl·lits que observen la Terra per calcular la presència de diverses menes d’aerosols —minúscules partícules sòlides i gotetes líquides— que circulen per damunt del planeta. Aquest model del 23 d’agost mostra en vermell les partícules de carboni negre procedents de processos de combustió, com ara el fum dels incendis als Estats Units i al Canadà, que s’estenen per grans extensions de l’Amèrica del Nord i de l’Àfrica. Els aerosols de sal marina, en color blau, s’arremolinen per damunt dels tifons amenaçadors prop de Corea del Sud i del Japó, així com de l’huracà que s’aproxima a Hawaii. La pols, en tons violeta, vola sobre els deserts africans i asiàtics. Els pobles i les ciutats es poden localitzar a partir de les concentracions de llums basades en les imatges de satèl·lit de la Terra de nit.

APOD    Etiquetes: