Un filaprom en el limbe occidental

Crèdit & CopyrightMartin Wise

Un filament solar és un enorme corrent de plasma incandescent suspès sobre la superfície activa del Sol per camps magnètics en bucle.
Vist contra el disc solar, sembla fosc perquè és una mica més fred i una mica més tènue que la fotosfera solar. Suspès per damunt del limbe solar, l’estructura sembla brillar quan s’observa contra la foscor de l’espai; s’anomena protuberància solar. Un filaprom seria ambdues: un corrent de plasma magnetitzat que travessa per davant del disc solar i s’estén més enllà de la vora del Sol.
En aquest primer pla d’hidrogen-alfa del Sol captat el 22 de juny, la regió activa AR3038 es troba prop del centre de la fotografia. La regió activa AR3032 es veu a l’extrem dret, a prop del limbe occidental del Sol. Com que AR3032 és arrossegada per rotació cap a la vora visible del Sol, allò que abans era un filament gegant damunt d’ell ara es veu en part com una protuberància. Quina grandària té el filaprom d’AR3032? A prop de la cantonada superior dreta es mostra la Terra a escala.


APOD    Etiquetes: