Un insòlit Venus ovalat

Per què Venus té forma ovalada?
Venus ha estat vist des de la superfície de la Terra en incomptables ocasions, i l’atmosfera de la Terra sempre ha dispersat la seva llum en algun grau. Quan l’aire conté la quantitat justa de pols o de gotes d’aigua, els petits però distants objectes com Venus semblen estirar-se amb una gran aurèola.
No és estrany veure aquesta mena d’aurèoles; sovint s’observen corones circulars al voltant del Sol o de la Lluna. Recentment, però, s’han fotografiat aurèoles que no són circulars sinó clarament ovalades.
Aquesta aurèola ovalada de Venus va ser captada per l’astrofotògraf que primer va observar el fenomen fa tres anys. Inicialment en disputa, l’estranya distorsió ha estat confirmada múltiples vegades per altres astrofotògrafs.
La causa de l’el·lipticitat és actualment desconeguda. Tot i que diverses hipòtesis sostenen que en són responsables els cristalls de gel orientats horitzontalment, les discussions sobre el tema continuen.