Un martell contra una ploma a la Lluna

Crèdits: Apollo 15 Crew, NASA
Si llanceu alhora un martell i una ploma, què arriba primer al sòl? A la Terra, el martell. Però, és només per causa de la resistència de l’aire?
Fins i tot abans de Galileu, els científics van realitzar aquest senzill experiment i van comprovar que, sense la resistència de l’aire, tots els objectes cauen de la mateixa manera. Galileu ho va comprovar ell mateix i va assenyalar que dues boles pesants de diferents masses arriben a terra simultàniament. Per cert, molts historiadors dubten que fes l’experiment a la Torre inclinada de Pisa a Itàlia, com suggereix la tradició.
Un bon lloc lliure de resistència de l’aire per verificar aquest principi d’equivalència és la Lluna. El 1971, l’astronauta de l’Apollo 15 David Scott va deixar caure un martell i una ploma sobre la superfície de la Lluna. Efectivament, tal com els científics com Galileu i Einstein havien predit, els dos objectes van arribar a la superfície lunar al mateix temps.
El principi d’equivalència demostrat estableix que l’acceleració que experimenta un objecte per causa de la gravetat no depèn de la seva massa, densitat, composició, color, forma, ni de qualsevol altra cosa.
El principi d’equivalència és tan important per a la física moderna que, avui dia, encara es discuteixen i es posen a prova la seva profunditat i el seu abast.

APOD    Etiquetes: