Un nou coronavirus ataca la humanitat

Crèdit & LicenseNIAID

La humanitat està sent atacada.
L’agressió no prové de grans extraterrestres amb tentacles, sinó d’invasors tan petits que gairebé no es veuen, i tan estranys que ni tan sols són vius. Per tota la Terra, els humans basats en l’ADN estan sent envaïts pel SARS-CoV2 basat en l’ARN. El virus, que crea una malaltia coneguda com a COVID-19, està especialitzat a reprogramar les cèl·lules humanes en zombis que fabriquen i alliberen còpies d’ell mateix.
La fotografia mostra una cèl·lula humana molt ampliada coberta pel nou coronavirus SARS-CoV2 (en color taronja). Al planeta Terra no són rares les batalles èpiques en què dues espècies s’enfronten en una lluita a mort; sovint només involucren humans i es poden produir en qualsevol moment. Tot i així, la majoria dels humans sobreviuen. Després d’uns anys, la humanitat espera guanyar aquesta guerra, però només després de la mort de milions d’humans i de la destrucció de bilions de coronavirus.