Una altra cua del cometa Garradd

Crèdit & Copyright: Olivier Sedan (Sirene Observatory)
El sorprenent cometa Garradd (C2009/P1) ha arribat a ser conegut per lluir dues cues diferents.
Des de la perspectiva dels observadors terrestres, les cues són visibles en els costats oposats de la seva coma verdosa.
Vist aquí en una imatge telescòpica, la cua de pols recognoscible es dispersa cap a la dreta seguint el nucli del cometa en la seva òrbita. Fluint lluny de la direcció al Sol i estenent-se cap a l’esquerra, també es veu la familiar cua blavosa d’ions.
Però el cometa també sembla lluir, almenys temporalment, una segona cua d’ions, com es veu en aquesta fotografia feta el 24 de febrer.
Recentment, altres observadors de cometes han detectat estructures canviants en la cua d’ions del Garradd provocades quan el plasma és sacsejat pels camps magnètics del vent solar.
Actualment, el cometa es mou més ràpidament sobre el cel del nord. El 5 de març arribarà al màxim acostament al planeta Terra: uns 10,5 minuts llum de distància.