El cas de la supernova companya desapareguda

Crèdits imatge: X-ray: NASA/CXC/SAO/J. Hughes et al., Òptica: NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI /AURA)
On és l’altra estrella? En el centre d’aquest romanent de supernova hauria d’haver-hi l’estrella companya de l’estrella que va explotar.
La identificació d’aquesta estrella és important per entendre com detona una supernova de tipus Ia, cosa que, al seu torn, podria conduir a una millor comprensió de per què la brillantor d’aquestes explosions és tan predictible, cosa que, al seu torn, és una clau per esbrinar la naturalesa del nostre Univers.
El problema és que fins i tot una acurada inspecció del centre de SNR 0509-67.5 no ha detectat cap mena d’estrella. Això implica que la companya és molt feble, molt més feble que la majoria d’estrelles gegants que prèviament havien sigut candidates. Per tant, l’estrella companya podria ser una nana blanca feble similar però menys massiva que l’estrella que va esclatar.
La imatge mostra SNR 0509-67.5 en llum visible, brillant en vermell tal com va ser fotografiada pel Telescopi Espacial Hubble, i en llum de raigs X, mostrant el fals color verd tal com va ser fotografiada per l’observatori de raigs X Chandra.
En passar el cursor sobre la imatge apareix la posició central requerida de l’estrella companya que falta.