HD 163296: el doll d’una estrella en formació

Crèdits: Visible: VLT/MUSE (ESO). Ràdio: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Com es creen els dolls durant la formació d’estrelles?
Ningú n’està segur, tot i que les imatges recents del jove sistema d’estrelles HD 163296 són bastant clarificadores. L’estrella central de la imatge encara s’està formant, però ja es veu envoltada per un disc giratori i un doll que es mou cap a fora. El disc es mostra en ones de ràdio captades per l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) a Xile, i presenta uns buits creats probablement per la gravetat de planetes molt joves. El doll, que es mostra amb llum visible captat pel Very Large Telescope (VLT, també a Xile), expulsa el gas de moviment ràpid, principalment hidrogen, del centre del disc. El sistema abasta centenars de vegades la distància Terra-Sol (UA). Els detalls d’aquestes noves observacions s’interpreten per reforçar les conjectures que els dolls són generats i configurats, almenys en part, pels camps magnètics del disc giratori. Les futures observacions de HD 163296 i d’altres sistemes similars de formació estel·lar poden ajudar a revelar-ne més detalls.


APOD