L’Estació Espacial detecta un inexplicable excés de positrons

D’on provenen tots aquests positrons d’alta energia?
L’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), a bord de l’Estació Espacial Internacional, ha enregistrat meticulosament des de 2011 la freqüència amb què és copejat tant pels electrons d’alta energia com pels positrons.
Després d’acumular anys de dades, ara s’ha posat de manifest que hi ha significativament més positrons que electrons en les energies més altes detectades. Aquest excés pot tenir un origen molt emocionant i profund: l’aniquilació de partícules de matèria fosca distants però encara no detectades. També és possible que fonts astronòmiques com ara púlsars estiguin creant la discrepància inexplicada. El tema segueix sent una àrea de recerca molt activa.
A la fotografia es veu l’AMS de l’Estació just després d’instal·lat, el transbordador espacial nord-americà atracat a la dreta, la càpsula russa Soyuz atracada a l’esquerra i la Terra blava que acull totes les nacions al fons.