Un halo de NGC 6164

L’atractiva nebulosa d’emissió NGC 6164 va ser creada per una estranya, calenta i lluminosa estrella de tipus O, unes 40 vegades més massiva que el Sol. Vista aquí en el centre del núvol còsmic, aquesta estrella té una edat de 3 a 4 milions d’anys; dintre d’uns altres tres o quatre milions d’anys posarà fi a la seva vida en una explosió de supernova.
Amb un diàmetre d’uns 4 anys llum, la nebulosa té una simetria bipolar, cosa que fa que s’assembli a les nebuloses planetàries més familiars (mortalles gasoses que envolten estrelles similars al Sol que s’estan morint).
Com moltes nebuloses planetàries, NGC 6164 té també un halo feble i extens, com es veu en aquesta imatge profunda de telescopi. El material de l’halo, que s’expandeix en el medi interestel·lar circumdant, procedeix segurament d’una fase anterior activa de l’estrella de tipus O.
Aquest magnífic paisatge celeste és una composició de dades visuals de banda estreta, que destaquen el gas brillant, i de dades de banda ampla de l’entorn estel·lar.
NGC 6164 és a 4.200 anys llum de distància a la constel·lació austral de Norma.