L’equinocci en una Terra que gira

Quan és vertical la línia que separa el dia de la nit? Demà.
Demà es produirà un equinocci al planeta Terra, és a dir, un moment de l’any en què el dia i la nit tenen pràcticament la mateixa durada. En un equinocci, el terminador de la Terra (la línia divisòria entre el dia i la nit) és vertical i connecta els pols nord i sud.
El vídeo time lapse ho demostra presentant un any sencer del planeta Terra en dotze segons. Des d’una òrbita geosíncrona, el satèl·lit Meteosat va gravar aquestes imatges infraroges de la Terra cada dia a la mateixa hora local.
El vídeo comença a l’equinocci de setembre de 2010 amb la línia del terminador vertical. A mesura que la Terra gira al voltant del Sol, el terminador s’inclina de manera que de dia proporciona menys llum solar a l’hemisferi nord provocant-hi l’hivern. L’any avança i, a la meitat del vídeo, arriba l’equinocci de març de 2011 seguit del terminador que s’inclina en l’altre sentit provocant l’hivern a l’hemisferi sud i l’estiu al nord. L’any s’acaba de nou amb l’equinocci de setembre i amb la fi d’un altre dels milers de milions de viatges que la Terra ha donat —i donarà— al voltant del Sol.